hospodárstvo

Brazília. hospodárstvo, 1970-2016

Brazília. hospodárstvo, veľkosť

Brazília. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt35.2191.1406.9652.42 208.81 795.9
Hrubý národný dôchodok34.9191.1414.7638.72 144.01 758.3
Pridaná hodnota31.6186.2401.1559.11 877.41 535.2

Picture. Brazília. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Brazília. hospodárstvo, rast

Picture. Brazília. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Brazília. hospodárstvo, štruktúra

Brazília. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo11.610.110.15.54.85.1
Priemysel30.434.129.921.421.118.7
Stavebníctvo5.46.87.15.46.36.1
Obchod16.410.97.111.314.715.8
Doprava4.34.74.96.28.18.1
Služby31.933.440.950.244.946.2

Picture. Brazília. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Brazília. hospodárstvo, kvalita

Brazília. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt369.01 577.02 724.03 722.011 224.08 649.0
Poľnohospodárstvo38.3155.3272.0174.1462.0373.9
Priemysel100.9524.2802.4684.12 013.91 382.8

Picture. Brazília. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Brazília. Medzinárodný obchod

Brazília. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz2.515.830.565.9237.2224.3
Dovoz2.615.824.682.1260.2217.8
Čistý vývoz-0.150.05.9-16.3-23.06.5

Picture. Brazília. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Brazília. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky35.712.9
Hospodárstvo založené na zdrojoch28.718.3
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne6.18.8
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne21.739.7
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne5.020.2
i.2.90.16

Brazília. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Brazília. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir