hospodárstvo

Bielorusko. hospodárstvo, 1990-2016

Bielorusko. hospodárstvo, veľkosť

Bielorusko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt19.610.857.247.4
Hrubý národný dôchodok19.610.856.145.1
Pridaná hodnota18.49.150.240.9

Picture. Bielorusko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Bielorusko. hospodárstvo, rast

Picture. Bielorusko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Bielorusko. hospodárstvo, štruktúra

Bielorusko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo23.513.910.17.9
Priemysel40.334.129.628.8
Stavebníctvo8.37.310.77.3
Obchod4.712.513.913.5
Doprava7.111.09.012.5
Služby15.921.126.730.0

Picture. Bielorusko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Bielorusko. hospodárstvo, kvalita

Bielorusko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt1 915.01 087.06 042.05 001.0
Poľnohospodárstvo422.2128.4537.2342.1
Priemysel725.1314.31 572.01 243.7

Picture. Bielorusko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Bielorusko. Medzinárodný obchod

Bielorusko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz8.76.729.429.7
Dovoz8.27.136.929.8
Čistý vývoz0.44-0.36-7.5-0.044

Picture. Bielorusko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Bielorusko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky12.536.6
Hospodárstvo založené na zdrojoch34.612.9
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne13.512.9
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne31.724.6
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne3.48.8
i.4.34.3

Bielorusko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Bielorusko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir