hospodárstvo

Stredná Ázia. hospodárstvo, 1990-2016

Stredná Ázia. hospodárstvo, veľkosť

Stredná Ázia. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt53.039.2220.6252.5
Hrubý národný dôchodok53.837.8201.6243.1
Pridaná hodnota55.436.3210.6236.7

Picture. Stredná Ázia. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Stredná Ázia. hospodárstvo, rast

Picture. Stredná Ázia. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Stredná Ázia. hospodárstvo, štruktúra

Stredná Ázia. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo32.020.59.010.2
Priemysel19.628.332.728.7
Stavebníctvo9.86.07.87.1
Obchod7.111.912.914.8
Doprava7.99.911.210.7
Služby23.623.426.428.6

Picture. Stredná Ázia. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Stredná Ázia. hospodárstvo, kvalita

Stredná Ázia. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt1 053.0706.03 493.03 618.0
Poľnohospodárstvo351.8133.9299.2346.6
Priemysel215.3185.01 091.2972.1

Picture. Stredná Ázia. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Stredná Ázia. Medzinárodný obchod

Stredná Ázia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz12.520.299.886.7
Dovoz22.518.271.274.8
Čistý vývoz-10.01.928.611.9

Picture. Stredná Ázia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Stredná Ázia. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Stredná Ázia. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir