hospodárstvo

Čile. hospodárstvo, 1970-2016

Čile. hospodárstvo, veľkosť

Čile. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt9.730.734.978.4218.5247.0
Hrubý národný dôchodok9.429.433.275.4203.0239.9
Pridaná hodnota8.729.731.470.4201.2225.9

Picture. Čile. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Čile. hospodárstvo, rast

Picture. Čile. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Čile. hospodárstvo, štruktúra

Čile. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo6.05.67.05.83.94.3
Priemysel32.126.534.130.232.324.1
Stavebníctvo7.16.76.56.26.57.2
Obchod15.613.813.511.510.612.2
Doprava7.16.68.59.69.09.0
Služby32.140.730.636.737.743.2

Picture. Čile. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Čile. hospodárstvo, kvalita

Čile. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt1 012.02 727.02 637.05 134.012 860.013 794.0
Poľnohospodárstvo54.4148.3165.2266.3465.0542.4
Priemysel293.1699.5808.81 393.63 820.73 039.2

Picture. Čile. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Čile. Medzinárodný obchod

Čile. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz1.46.611.023.782.570.3
Dovoz1.37.89.722.168.468.2
Čistý vývoz0.098-1.21.31.614.02.1

Picture. Čile. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Čile. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky46.413.8
Hospodárstvo založené na zdrojoch43.817.4
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne2.616.8
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne4.834.1
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.9917.7
i.1.50.24

Čile. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Čile. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir