hospodárstvo

Čína. hospodárstvo, 1970-2016

Čína. hospodárstvo, veľkosť

Čína. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt89.6305.3398.61 214.96 066.411 218.3
Hrubý národný dôchodok91.8305.3399.71 200.26 040.411 175.9
Pridaná hodnota92.6306.2394.61 211.36 100.611 199.2

Picture. Čína. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Čína. hospodárstvo, rast

Picture. Čína. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Čína. hospodárstvo, štruktúra

Čína. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo35.129.926.814.99.88.9
Priemysel36.743.936.640.140.033.3
Stavebníctvo3.74.34.65.56.66.7
Obchod8.35.38.310.310.611.3
Doprava4.44.76.26.14.54.5
Služby11.812.017.523.028.535.3

Picture. Čína. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Čína. hospodárstvo, kvalita

Čína. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt109.0307.0340.0947.04 461.07 993.0
Poľnohospodárstvo39.592.090.3140.7440.2707.3
Priemysel41.3135.2123.1379.11 793.62 657.8

Picture. Čína. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Čína. Medzinárodný obchod

Čína. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz2.721.355.3279.51 602.52 197.9
Dovoz2.622.244.6250.71 380.11 948.0
Čistý vývoz0.097-0.9810.728.8222.4249.9

Picture. Čína. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Čína. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky3.218.0
Hospodárstvo založené na zdrojoch8.116.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne30.84.9
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne24.822.3
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne32.633.2
i.0.565.0

Čína. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Čína. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir