hospodárstvo

Česko-Slovensko. hospodárstvo, 1970-1990

Česko-Slovensko. hospodárstvo, veľkosť

Česko-Slovensko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-1990
ukazovateľ197019801990
Hrubý domáci produkt16.347.857.1
Hrubý národný dôchodok16.347.857.1
Pridaná hodnota16.347.851.9

Picture. Česko-Slovensko. hospodárstvo, podiel, %, 1970-1990

Česko-Slovensko. hospodárstvo, rast

Picture. Česko-Slovensko. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-1990

Česko-Slovensko. hospodárstvo, štruktúra

Česko-Slovensko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-1990
ukazovateľ197019801990
Poľnohospodárstvo9.06.77.6
Priemysel33.034.534.9
Stavebníctvo8.68.09.1
Obchod8.08.714.1
Doprava7.07.75.4
Služby34.434.328.9

Picture. Česko-Slovensko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990

Česko-Slovensko. hospodárstvo, kvalita

Česko-Slovensko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-1990
ukazovateľ197019801990
Hrubý domáci produkt1 135.03 116.03 653.0
Poľnohospodárstvo102.0208.4252.1
Priemysel374.91 076.51 160.2

Picture. Česko-Slovensko. hospodárstvo, kvalita, 1970-1990

Česko-Slovensko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Česko-Slovensko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir