hospodárstvo

Česko. hospodárstvo, 1990-2016

Česko. hospodárstvo, veľkosť

Česko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt40.361.5207.0195.3
Hrubý národný dôchodok40.160.3191.4182.8
Pridaná hodnota33.656.1187.6175.6

Picture. Česko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Česko. hospodárstvo, rast

Picture. Česko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Česko. hospodárstvo, štruktúra

Česko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo8.13.41.72.5
Priemysel39.030.829.932.1
Stavebníctvo8.46.46.95.5
Obchod13.314.612.513.0
Doprava6.411.311.310.8
Služby24.933.537.836.2

Picture. Česko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Česko. hospodárstvo, kvalita

Česko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt3 899.05 974.019 648.018 406.0
Poľnohospodárstvo263.1186.6299.2406.1
Priemysel1 266.11 681.85 326.45 320.5

Picture. Česko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Česko. Medzinárodný obchod

Česko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz13.429.7137.0155.3
Dovoz12.430.8130.6140.7
Čistý vývoz0.95-1.16.414.6

Picture. Česko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Česko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky3.88.5
Hospodárstvo založené na zdrojoch10.010.9
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne19.019.4
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne46.337.3
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne19.322.5
i.1.61.3

Česko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Česko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir