hospodárstvo

Estónsko. hospodárstvo, 1990-2016

Estónsko. hospodárstvo, veľkosť

Estónsko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt5.65.719.523.3
Hrubý národný dôchodok5.65.518.322.9
Pridaná hodnota5.65.117.120.0

Picture. Estónsko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Estónsko. hospodárstvo, rast

Picture. Estónsko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Estónsko. hospodárstvo, štruktúra

Estónsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo15.74.83.22.6
Priemysel39.621.922.020.9
Stavebníctvo7.25.95.96.0
Obchod8.014.213.314.3
Doprava6.415.714.213.6
Služby23.137.541.342.6

Picture. Estónsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Estónsko. hospodárstvo, kvalita

Estónsko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt3 589.04 067.014 640.017 782.0
Poľnohospodárstvo562.4175.8409.0392.1
Priemysel1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Estónsko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Estónsko. Medzinárodný obchod

Estónsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz2.43.514.618.4
Dovoz2.83.713.417.5
Čistý vývoz-0.44-0.181.20.90

Picture. Estónsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Estónsko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky7.27.8
Hospodárstvo založené na zdrojoch23.721.4
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne15.114.4
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne26.230.7
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne18.516.8
i.9.28.9

Estónsko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Estónsko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir