hospodárstvo

Komory. hospodárstvo, 1970-2016

Komory. hospodárstvo, veľkosť

Komory. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt0.0370.260.510.421.11.1
Hrubý národný dôchodok0.0380.260.510.421.11.2
Pridaná hodnota0.0360.250.490.411.01.1

Picture. Komory. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Komory. hospodárstvo, rast

Picture. Komory. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Komory. hospodárstvo, štruktúra

Komory. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo24.624.630.337.041.442.0
Priemysel8.99.08.08.17.311.5
Stavebníctvo7.67.63.13.41.00.34
Obchod21.721.720.715.514.09.0
Doprava4.84.85.75.86.28.9
Služby32.332.232.230.130.028.3

Picture. Komory. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Komory. hospodárstvo, kvalita

Komory. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt163.0841.01 241.0778.01 549.01 445.0
Poľnohospodárstvo39.0201.1361.5279.6626.5596.5
Priemysel14.173.495.161.2110.3162.6

Picture. Komory. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Komory. Medzinárodný obchod

Komory. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz0.00520.0290.0770.0710.0960.11
Dovoz0.0190.140.190.140.280.29
Čistý vývoz-0.014-0.11-0.11-0.067-0.18-0.19

Picture. Komory. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Komory. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky71.121.1
Hospodárstvo založené na zdrojoch19.727.8
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne2.019.0
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne4.318.3
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne1.39.1
i.1.64.8

Komory. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Komory. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir