hospodárstvo

Kazachstan. hospodárstvo, 1990-2016

Kazachstan. hospodárstvo, veľkosť

Kazachstan. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt29.718.3148.0135.0
Hrubý národný dôchodok29.717.1128.7122.4
Pridaná hodnota31.817.2143.3127.3

Picture. Kazachstan. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Kazachstan. hospodárstvo, rast

Picture. Kazachstan. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Kazachstan. hospodárstvo, štruktúra

Kazachstan. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo31.88.64.74.9
Priemysel13.734.634.027.3
Stavebníctvo10.65.58.06.3
Obchod8.013.814.319.4
Doprava8.812.211.511.0
Služby27.225.327.631.1

Picture. Kazachstan. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Kazachstan. hospodárstvo, kvalita

Kazachstan. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt1 797.01 215.09 028.07 505.0
Poľnohospodárstvo611.498.5407.2346.9
Priemysel264.5396.12 970.11 933.7

Picture. Kazachstan. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Kazachstan. Medzinárodný obchod

Kazachstan. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz2.310.465.543.8
Dovoz9.19.044.338.9
Čistý vývoz-6.81.421.24.9

Picture. Kazachstan. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Kazachstan. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky72.77.4
Hospodárstvo založené na zdrojoch10.718.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne4.022.1
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne6.435.9
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne5.414.1
i.0.791.9

Kazachstan. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Kazachstan. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir