hospodárstvo

Litva. hospodárstvo, 1990-2016

Litva. hospodárstvo, veľkosť

Litva. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt10.311.537.142.8
Hrubý národný dôchodok10.311.336.441.1
Pridaná hodnota10.210.333.438.5

Picture. Litva. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Litva. hospodárstvo, rast

Picture. Litva. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Litva. hospodárstvo, štruktúra

Litva. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo25.56.33.33.3
Priemysel18.923.623.222.2
Stavebníctvo9.46.05.86.5
Obchod8.618.119.119.8
Doprava7.613.215.615.4
Služby29.932.832.932.8

Picture. Litva. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Litva. hospodárstvo, kvalita

Litva. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt2 775.03 295.011 886.014 707.0
Poľnohospodárstvo702.1183.8355.5439.3
Priemysel521.6691.42 483.72 932.3

Picture. Litva. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Litva. Medzinárodný obchod

Litva. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz4.04.424.331.8
Dovoz4.95.225.031.3
Čistý vývoz-0.89-0.71-0.700.55

Picture. Litva. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Litva. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky10.921.4
Hospodárstvo založené na zdrojoch30.615.9
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne19.713.7
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne26.632.1
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne9.411.7
i.2.95.2

Litva. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Litva. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir