hospodárstvo

Líbya. hospodárstvo, 1970-2016

Líbya. hospodárstvo, veľkosť

Líbya. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt4.038.231.138.580.943.0
Hrubý národný dôchodok3.337.131.438.780.944.2
Pridaná hodnota3.937.134.941.081.440.2

Picture. Líbya. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Líbya. hospodárstvo, rast

Picture. Líbya. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Líbya. hospodárstvo, štruktúra

Líbya. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo2.61.86.86.52.50.90
Priemysel64.466.033.940.666.265.6
Stavebníctvo5.87.85.87.07.81.5
Obchod2.83.77.56.24.34.7
Doprava3.43.57.06.04.33.4
Služby20.917.139.133.615.023.8

Picture. Líbya. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Líbya. hospodárstvo, kvalita

Líbya. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt1 865.011 861.07 007.07 183.013 121.06 826.0
Poľnohospodárstvo47.4209.7530.8496.9325.557.4
Priemysel1 169.97 610.12 661.93 113.68 727.04 192.8

Picture. Líbya. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Líbya. Medzinárodný obchod

Líbya. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz3.128.212.313.657.616.5
Dovoz1.415.39.75.936.924.7
Čistý vývoz1.712.92.77.720.6-8.2

Picture. Líbya. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Líbya. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky67.714.1
Hospodárstvo založené na zdrojoch9.524.3
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne1.715.9
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne5.134.5
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.1410.4
i.15.90.75

Líbya. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Líbya. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir