hospodárstvo

Moldavsko. hospodárstvo, 1990-2016

Moldavsko. hospodárstvo, veľkosť

Moldavsko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt4.01.35.86.8
Hrubý národný dôchodok4.01.46.37.2
Pridaná hodnota3.91.25.05.9

Picture. Moldavsko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Moldavsko. hospodárstvo, rast

Picture. Moldavsko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Moldavsko. hospodárstvo, štruktúra

Moldavsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo34.928.314.114.0
Priemysel33.218.316.016.9
Stavebníctvo6.63.04.03.4
Obchod5.014.716.517.7
Doprava6.710.414.113.0
Služby13.725.435.435.1

Picture. Moldavsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Moldavsko. hospodárstvo, kvalita

Moldavsko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt911.0307.01 423.01 668.0
Poľnohospodárstvo315.378.0171.4204.5
Priemysel300.050.5194.8246.3

Picture. Moldavsko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Moldavsko. Medzinárodný obchod

Moldavsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz1.90.642.33.0
Dovoz2.00.994.64.8
Čistý vývoz-0.089-0.35-2.3-1.9

Picture. Moldavsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Moldavsko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky31.49.6
Hospodárstvo založené na zdrojoch17.224.2
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne31.118.6
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne16.728.9
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne2.88.8
i.0.779.9

Moldavsko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Moldavsko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir