hospodárstvo

Čierna Hora. hospodárstvo, 1990-2016

Čierna Hora. hospodárstvo, veľkosť

Čierna Hora. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt2.10.994.14.4
Hrubý národný dôchodok2.31.04.14.4
Pridaná hodnota2.00.903.53.6

Picture. Čierna Hora. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Čierna Hora. hospodárstvo, rast

Picture. Čierna Hora. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Čierna Hora. hospodárstvo, štruktúra

Čierna Hora. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo12.112.39.29.0
Priemysel21.320.614.612.3
Stavebníctvo4.14.25.96.8
Obchod15.716.519.623.4
Doprava12.511.112.49.6
Služby34.535.338.338.8

Picture. Čierna Hora. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Čierna Hora. hospodárstvo, kvalita

Čierna Hora. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt3 491.01 616.06 628.06 958.0
Poľnohospodárstvo382.9180.9509.0519.9
Priemysel674.7303.0808.9710.3

Picture. Čierna Hora. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Čierna Hora. Medzinárodný obchod

Čierna Hora. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz0.650.301.51.8
Dovoz1.20.502.62.8
Čistý vývoz-0.53-0.20-1.1-0.98

Picture. Čierna Hora. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Čierna Hora. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky24.612.6
Hospodárstvo založené na zdrojoch39.526.7
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne7.720.2
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne10.325.9
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne5.211.7
i.12.72.8

Čierna Hora. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Čierna Hora. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir