hospodárstvo

Macedónia. hospodárstvo, 1990-2016

Macedónia. hospodárstvo, veľkosť

Macedónia. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt2.93.89.410.7
Hrubý národný dôchodok2.93.79.310.3
Pridaná hodnota2.53.28.19.3

Picture. Macedónia. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Macedónia. hospodárstvo, rast

Picture. Macedónia. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Macedónia. hospodárstvo, štruktúra

Macedónia. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo9.112.011.710.5
Priemysel27.718.717.919.9
Stavebníctvo8.46.76.58.6
Obchod8.411.914.117.2
Doprava7.29.78.37.9
Služby39.241.141.536.0

Picture. Macedónia. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Macedónia. hospodárstvo, kvalita

Macedónia. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt1 459.01 854.04 543.05 163.0
Poľnohospodárstvo113.6187.2459.8470.4
Priemysel346.1292.5703.0891.8

Picture. Macedónia. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Macedónia. Medzinárodný obchod

Macedónia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz0.541.23.75.4
Dovoz0.821.85.57.0
Čistý vývoz-0.28-0.54-1.7-1.6

Picture. Macedónia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Macedónia. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky7.120.8
Hospodárstvo založené na zdrojoch11.722.1
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne23.918.4
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne53.629.2
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne3.47.8
i.0.361.8

Macedónia. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Macedónia. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir