hospodárstvo

Mjanmarsko. hospodárstvo, 1970-2016

Mjanmarsko. hospodárstvo, veľkosť

Mjanmarsko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt2.75.95.27.341.465.7
Hrubý národný dôchodok2.86.15.47.341.465.5
Pridaná hodnota2.65.95.27.341.465.7

Picture. Mjanmarsko. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Mjanmarsko. hospodárstvo, rast

Picture. Mjanmarsko. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Mjanmarsko. hospodárstvo, štruktúra

Mjanmarsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo41.546.557.357.236.925.3
Priemysel11.611.08.77.921.828.6
Stavebníctvo1.71.71.81.84.66.4
Obchod25.926.222.724.020.020.1
Doprava5.43.52.76.012.413.2
Služby13.911.16.83.04.36.5

Picture. Mjanmarsko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Mjanmarsko. hospodárstvo, kvalita

Mjanmarsko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt102.0177.0128.0158.0826.01 242.0
Poľnohospodárstvo41.682.473.390.4304.4313.7
Priemysel11.619.511.212.5180.4355.0

Picture. Mjanmarsko. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Mjanmarsko. Medzinárodný obchod

Mjanmarsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz0.100.490.101.98.110.5
Dovoz0.340.710.192.36.314.5
Čistý vývoz-0.24-0.22-0.088-0.371.9-4.0

Picture. Mjanmarsko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Mjanmarsko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky58.54.7
Hospodárstvo založené na zdrojoch16.231.9
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne16.114.5
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne5.540.2
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne2.58.2
i.1.20.49

Mjanmarsko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Mjanmarsko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir