hospodárstvo

Mexiko. hospodárstvo, 1970-2016

Mexiko. hospodárstvo, veľkosť

Mexiko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt44.2231.9293.4707.91 057.81 076.9
Hrubý národný dôchodok43.5224.9283.9690.91 046.31 069.8
Pridaná hodnota42.6222.9280.9674.91 014.91 009.5

Picture. Mexiko. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Mexiko. hospodárstvo, rast

Picture. Mexiko. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Mexiko. hospodárstvo, štruktúra

Mexiko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo11.47.87.53.53.43.6
Priemysel25.232.531.728.325.623.4
Stavebníctvo5.97.34.57.68.17.9
Obchod25.523.221.920.218.622.2
Doprava4.76.47.38.28.78.2
Služby27.322.827.132.235.634.8

Picture. Mexiko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Mexiko. hospodárstvo, kvalita

Mexiko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt850.03 343.03 437.06 959.09 016.08 444.0
Poľnohospodárstvo93.0252.1245.9231.3290.2283.1
Priemysel206.11 043.81 044.51 874.82 213.31 850.3

Picture. Mexiko. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Mexiko. Medzinárodný obchod

Mexiko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz3.126.448.8179.9314.1399.8
Dovoz4.532.751.7191.3328.6421.1
Čistý vývoz-1.4-6.3-2.8-11.5-14.4-21.3

Picture. Mexiko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Mexiko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky10.38.0
Hospodárstvo založené na zdrojoch7.113.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne9.613.0
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne47.737.6
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne22.424.1
i.2.83.6

Mexiko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Mexiko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir