hospodárstvo

Katar. hospodárstvo, 1970-2016

Katar. hospodárstvo, veľkosť

Katar. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt0.547.87.417.5123.6152.5
Hrubý národný dôchodok0.518.47.617.2110.8151.3
Pridaná hodnota0.547.87.317.7126.0159.2

Picture. Katar. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Katar. hospodárstvo, rast

Picture. Katar. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Katar. hospodárstvo, štruktúra

Katar. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo0.710.520.790.370.120.18
Priemysel68.870.652.466.661.538.3
Stavebníctvo8.75.54.33.66.011.4
Obchod5.14.65.75.97.010.8
Doprava1.71.42.63.14.04.8
Služby15.017.534.320.421.434.5

Picture. Katar. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Katar. hospodárstvo, kvalita

Katar. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt4 921.035 026.015 449.029 628.069 466.059 324.0
Poľnohospodárstvo35.3183.3121.1111.882.9108.6
Priemysel3 405.324 716.57 993.119 950.343 494.323 741.1

Picture. Katar. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Katar. Medzinárodný obchod

Katar. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz0.355.83.912.078.172.4
Dovoz0.162.02.44.029.763.5
Čistý vývoz0.193.71.68.048.48.9

Picture. Katar. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Katar. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky74.29.9
Hospodárstvo založené na zdrojoch10.312.2
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne0.5814.8
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne6.140.9
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.08116.9
i.8.75.3

Katar. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Katar. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir