hospodárstvo

Rusko. hospodárstvo, 1990-2016

Rusko. hospodárstvo, veľkosť

Rusko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt571.0259.71 524.91 246.0
Hrubý národný dôchodok568.0251.91 476.31 212.4
Pridaná hodnota519.8227.71 318.51 155.9

Picture. Rusko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Rusko. hospodárstvo, rast

Picture. Rusko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Rusko. hospodárstvo, štruktúra

Rusko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo16.86.43.94.7
Priemysel40.433.128.225.6
Stavebníctvo10.36.66.56.8
Obchod6.724.021.017.6
Doprava10.59.19.17.9
Služby15.320.931.237.3

Picture. Rusko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Rusko. hospodárstvo, kvalita

Rusko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt3 869.01 774.010 652.08 655.0
Poľnohospodárstvo591.199.0356.2380.6
Priemysel1 422.5514.12 600.32 058.7

Picture. Rusko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Rusko. Medzinárodný obchod

Rusko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz109.7114.4445.5330.7
Dovoz109.462.4322.4263.8
Čistý vývoz0.2652.0123.167.0

Picture. Rusko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Rusko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky39.79.9
Hospodárstvo založené na zdrojoch27.312.2
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne3.818.3
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne10.339.0
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne2.417.9
i.16.52.8

Rusko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Rusko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir