hospodárstvo

Saudská Arábia. hospodárstvo, 1970-2016

Saudská Arábia. hospodárstvo, veľkosť

Saudská Arábia. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt5.4164.5117.5189.5528.2639.6
Hrubý národný dôchodok4.4160.3122.0190.4536.7655.5
Pridaná hodnota5.3165.2117.9190.5529.5640.1

Picture. Saudská Arábia. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Saudská Arábia. hospodárstvo, rast

Picture. Saudská Arábia. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Saudská Arábia. hospodárstvo, štruktúra

Saudská Arábia. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo4.30.985.74.92.62.7
Priemysel55.463.742.548.053.736.4
Stavebníctvo3.57.56.55.84.66.7
Obchod4.64.06.46.78.811.5
Doprava4.52.54.54.15.16.7
Služby27.821.434.430.425.236.1

Picture. Saudská Arábia. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Saudská Arábia. hospodárstvo, kvalita

Saudská Arábia. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt921.016 892.07 195.09 127.019 260.019 817.0
Poľnohospodárstvo39.0166.6410.6449.2508.5536.0
Priemysel505.910 809.43 070.24 407.910 362.17 219.4

Picture. Saudská Arábia. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Saudská Arábia. Medzinárodný obchod

Saudská Arábia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz2.7104.447.482.3261.8195.2
Dovoz1.244.936.946.9174.2194.2
Čistý vývoz1.659.510.535.387.61.00

Picture. Saudská Arábia. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Saudská Arábia. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky65.011.5
Hospodárstvo založené na zdrojoch13.713.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne1.913.3
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne18.042.2
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.8716.5
i.0.612.9

Saudská Arábia. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Saudská Arábia. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir