hospodárstvo

Slovensko. hospodárstvo, 1990-2016

Slovensko. hospodárstvo, veľkosť

Slovensko. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt16.820.789.589.8
Hrubý národný dôchodok16.820.687.587.4
Pridaná hodnota15.818.581.381.1

Picture. Slovensko. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Slovensko. hospodárstvo, rast

Picture. Slovensko. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Slovensko. hospodárstvo, štruktúra

Slovensko. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo7.14.42.83.7
Priemysel49.528.926.326.9
Stavebníctvo8.87.28.97.9
Obchod10.315.116.213.1
Doprava5.711.39.711.2
Služby18.633.236.137.2

Picture. Slovensko. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Slovensko. hospodárstvo, kvalita

Slovensko. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt3 172.03 830.016 561.016 489.0
Poľnohospodárstvo211.3151.1423.1548.1
Priemysel1 476.6987.43 962.14 013.5

Picture. Slovensko. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Slovensko. Medzinárodný obchod

Slovensko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz4.211.268.384.9
Dovoz5.611.769.681.8
Čistý vývoz-1.4-0.53-1.33.1

Picture. Slovensko. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Slovensko. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky4.69.8
Hospodárstvo založené na zdrojoch10.710.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne16.017.2
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne48.138.7
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne20.022.8
i.0.600.88

Slovensko. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Slovensko. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir