hospodárstvo

Južný Sudán. hospodárstvo, 2011-2016

Južný Sudán. hospodárstvo, veľkosť

Južný Sudán. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 2011-2016
ukazovateľ20112016
Hrubý domáci produkt17.86.5
Hrubý národný dôchodok24.16.7
Pridaná hodnota17.66.4

Picture. Južný Sudán. hospodárstvo, podiel, %, 2011-2016

Južný Sudán. hospodárstvo, rast

Picture. Južný Sudán. hospodárstvo, rast, 2011=100%, 2011-2016

Južný Sudán. hospodárstvo, štruktúra

Južný Sudán. hospodárstvo, štruktúra, %, 2011-2016
ukazovateľ20112016
Poľnohospodárstvo4.54.1
Priemysel57.433.8
Stavebníctvo4.76.0
Obchod6.510.9
Doprava4.710.2
Služby22.235.0

Picture. Južný Sudán. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Južný Sudán. hospodárstvo, kvalita

Južný Sudán. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 2011-2016
ukazovateľ20112016
Hrubý domáci produkt1 703.0534.0
Poľnohospodárstvo76.521.7
Priemysel969.0177.7

Picture. Južný Sudán. hospodárstvo, kvalita, 2011-2016

Južný Sudán. Medzinárodný obchod

Južný Sudán. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 2011-2016
ukazovateľ20112016
Vývoz11.81.9
Dovoz5.01.3
Čistý vývoz6.80.58

Picture. Južný Sudán. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 2011-2016

Južný Sudán. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Južný Sudán. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir