hospodárstvo

Východný Timor. hospodárstvo, 1990-2016

Východný Timor. hospodárstvo, veľkosť

Východný Timor. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt0.210.454.02.7
Hrubý národný dôchodok0.250.463.32.1
Pridaná hodnota0.210.453.92.7

Picture. Východný Timor. hospodárstvo, podiel, %, 1990-2016

Východný Timor. hospodárstvo, rast

Picture. Východný Timor. hospodárstvo, rast, 1990=100%, 1990-2016

Východný Timor. hospodárstvo, štruktúra

Východný Timor. hospodárstvo, štruktúra, %, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Poľnohospodárstvo20.122.54.87.0
Priemysel35.020.678.162.6
Stavebníctvo14.29.61.86.6
Obchod6.720.04.15.3
Doprava5.95.71.92.4
Služby18.121.59.316.1

Picture. Východný Timor. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Východný Timor. hospodárstvo, kvalita

Východný Timor. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Hrubý domáci produkt278.0519.03 604.02 131.0
Poľnohospodárstvo57.3117.0171.7149.3
Priemysel99.7107.32 775.11 329.3

Picture. Východný Timor. hospodárstvo, kvalita, 1990-2016

Východný Timor. Medzinárodný obchod

Východný Timor. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016
ukazovateľ1990200020102016
Vývoz0.0770.174.01.7
Dovoz0.350.752.01.4
Čistý vývoz-0.27-0.582.00.28

Picture. Východný Timor. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1990-2016

Východný Timor. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky91.815.5
Hospodárstvo založené na zdrojoch1.442.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne1.210.4
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne2.621.4
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne1.78.0
i.1.32.1

Východný Timor. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Východný Timor. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir