hospodárstvo

Venezuela. hospodárstvo, 1970-2016

Venezuela. hospodárstvo, veľkosť

Venezuela. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt13.869.147.0117.1393.8291.4
Hrubý národný dôchodok13.068.845.6115.8388.9283.8
Pridaná hodnota13.269.847.2112.2373.9272.5

Picture. Venezuela. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Venezuela. hospodárstvo, rast

Picture. Venezuela. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Venezuela. hospodárstvo, štruktúra

Venezuela. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo6.14.65.94.15.75.6
Priemysel40.742.851.540.442.430.6
Stavebníctvo11.215.05.88.18.58.5
Obchod9.56.810.79.515.522.1
Doprava3.63.23.26.95.75.7
Služby29.027.723.031.022.127.5

Picture. Venezuela. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Venezuela. hospodárstvo, kvalita

Venezuela. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt1 194.04 507.02 368.04 784.013 566.09 230.0
Poľnohospodárstvo69.2207.9139.1188.2729.2481.6
Priemysel462.01 949.61 224.41 850.85 467.92 645.2

Picture. Venezuela. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Venezuela. Medzinárodný obchod

Venezuela. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz3.121.819.134.8112.412.9
Dovoz2.416.39.621.269.394.0
Čistý vývoz0.635.69.513.643.0-81.1

Picture. Venezuela. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Venezuela. Medzinárodný obchod, štruktúra, %, 2016
ukazovateľ Vývoz Dovoz
Primárne výrobky63.914.0
Hospodárstvo založené na zdrojoch18.815.6
Priemyselná výroba nižšej technologickej úrovne1.712.3
Priemyselná výroba strednej technologickej úrovne12.839.2
Priemyselná výroba špičkovej technologickej úrovne0.1618.6
i.2.60.42

Venezuela. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Venezuela. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir