Ekonomi

Vitryssland. Ekonomi, 1990-2016

Vitryssland. Ekonomi, storlek

Vitryssland. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt19.610.857.247.4
Bruttonationalinkomst19.610.856.145.1
Bruttoförädlingsvärde18.49.150.240.9

Picture. Vitryssland. Ekonomi, andel, %, 1990-2016

Vitryssland. Ekonomi, tillväxt

Picture. Vitryssland. Ekonomi, tillväxt, 1990=100%, 1990-2016

Vitryssland. Ekonomi, strukturera

Vitryssland. Ekonomi, strukturera, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Jordbruk23.513.910.17.9
Industrin40.334.129.628.8
Byggverksamhet8.37.310.77.3
Handel4.712.513.913.5
Transport7.111.09.012.5
Tjänster15.921.126.730.0

Picture. Vitryssland. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Vitryssland. Ekonomi, kvalitet

Vitryssland. Ekonomi, per capita, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt1 915.01 087.06 042.05 001.0
Jordbruk422.2128.4537.2342.1
Industrin725.1314.31 572.01 243.7

Picture. Vitryssland. Ekonomi, kvalitet, 1990-2016

Vitryssland. Internationell handel

Vitryssland. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Export8.76.729.429.7
Import8.27.136.929.8
Nät export0.44-0.36-7.5-0.044

Picture. Vitryssland. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016

Vitryssland. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn12.536.6
Resursbaserad ekonomi34.612.9
Lågteknologisk tillverkning13.512.9
Medelteknologisk tillverkning31.724.6
Högteknologisk tillverkning3.48.8
m.fl.4.34.3

Vitryssland. Ekonomi, perspektiv

Picture. Vitryssland. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir