Ekonomi

Estland. Ekonomi, 1990-2016

Estland. Ekonomi, storlek

Estland. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt5.65.719.523.3
Bruttonationalinkomst5.65.518.322.9
Bruttoförädlingsvärde5.65.117.120.0

Picture. Estland. Ekonomi, andel, %, 1990-2016

Estland. Ekonomi, tillväxt

Picture. Estland. Ekonomi, tillväxt, 1990=100%, 1990-2016

Estland. Ekonomi, strukturera

Estland. Ekonomi, strukturera, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Jordbruk15.74.83.22.6
Industrin39.621.922.020.9
Byggverksamhet7.25.95.96.0
Handel8.014.213.314.3
Transport6.415.714.213.6
Tjänster23.137.541.342.6

Picture. Estland. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Estland. Ekonomi, kvalitet

Estland. Ekonomi, per capita, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt3 589.04 067.014 640.017 782.0
Jordbruk562.4175.8409.0392.1
Industrin1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Estland. Ekonomi, kvalitet, 1990-2016

Estland. Internationell handel

Estland. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Export2.43.514.618.4
Import2.83.713.417.5
Nät export-0.44-0.181.20.90

Picture. Estland. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016

Estland. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn7.27.8
Resursbaserad ekonomi23.721.4
Lågteknologisk tillverkning15.114.4
Medelteknologisk tillverkning26.230.7
Högteknologisk tillverkning18.516.8
m.fl.9.28.9

Estland. Ekonomi, perspektiv

Picture. Estland. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir