Ekonomi

Burma. Ekonomi, 1970-2016

Burma. Ekonomi, storlek

Burma. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt2.75.95.27.341.465.7
Bruttonationalinkomst2.86.15.47.341.465.5
Bruttoförädlingsvärde2.65.95.27.341.465.7

Picture. Burma. Ekonomi, andel, %, 1970-2016

Burma. Ekonomi, tillväxt

Picture. Burma. Ekonomi, tillväxt, 1970=100%, 1970-2016

Burma. Ekonomi, strukturera

Burma. Ekonomi, strukturera, %, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Jordbruk41.546.557.357.236.925.3
Industrin11.611.08.77.921.828.6
Byggverksamhet1.71.71.81.84.66.4
Handel25.926.222.724.020.020.1
Transport5.43.52.76.012.413.2
Tjänster13.911.16.83.04.36.5

Picture. Burma. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Burma. Ekonomi, kvalitet

Burma. Ekonomi, per capita, $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt102.0177.0128.0158.0826.01 242.0
Jordbruk41.682.473.390.4304.4313.7
Industrin11.619.511.212.5180.4355.0

Picture. Burma. Ekonomi, kvalitet, 1970-2016

Burma. Internationell handel

Burma. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Export0.100.490.101.98.110.5
Import0.340.710.192.36.314.5
Nät export-0.24-0.22-0.088-0.371.9-4.0

Picture. Burma. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016

Burma. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn58.54.7
Resursbaserad ekonomi16.231.9
Lågteknologisk tillverkning16.114.5
Medelteknologisk tillverkning5.540.2
Högteknologisk tillverkning2.58.2
m.fl.1.20.49

Burma. Ekonomi, perspektiv

Picture. Burma. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir