Ekonomi

Rumänien. Ekonomi, 1970-2016

Rumänien. Ekonomi, storlek

Rumänien. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt12.736.540.637.4168.0186.7
Bruttonationalinkomst12.736.540.736.8163.0182.3
Bruttoförädlingsvärde12.134.236.833.6150.1167.6

Picture. Rumänien. Ekonomi, andel, %, 1970-2016

Rumänien. Ekonomi, tillväxt

Picture. Rumänien. Ekonomi, tillväxt, 1970=100%, 1970-2016

Rumänien. Ekonomi, strukturera

Rumänien. Ekonomi, strukturera, %, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Jordbruk16.013.322.012.06.34.3
Industrin49.148.440.527.731.325.7
Byggverksamhet8.87.35.65.810.16.7
Handel3.16.06.113.97.111.4
Transport5.17.15.811.813.115.0
Tjänster17.917.920.028.832.236.9

Picture. Rumänien. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Rumänien. Ekonomi, kvalitet

Rumänien. Ekonomi, per capita, $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt619.01 613.01 728.01 692.08 219.09 439.0
Jordbruk94.4200.6344.0182.7460.5367.6
Industrin289.7732.7633.8421.62 297.82 175.5

Picture. Rumänien. Ekonomi, kvalitet, 1970-2016

Rumänien. Internationell handel

Rumänien. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Export0.337.66.312.254.377.3
Import0.357.49.814.264.679.0
Nät export-0.0170.13-3.5-2.0-10.3-1.8

Picture. Rumänien. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016

Rumänien. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn9.111.7
Resursbaserad ekonomi13.712.0
Lågteknologisk tillverkning19.419.4
Medelteknologisk tillverkning44.637.2
Högteknologisk tillverkning9.215.2
m.fl.4.04.5

Rumänien. Ekonomi, perspektiv

Picture. Rumänien. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir