Ekonomi

Seychellerna. Ekonomi, 1970-2016

Seychellerna. Ekonomi, storlek

Seychellerna. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt0.0220.180.450.750.971.4
Bruttonationalinkomst0.0220.170.430.700.891.3
Bruttoförädlingsvärde0.0190.150.340.630.821.2

Picture. Seychellerna. Ekonomi, andel, %, 1970-2016

Seychellerna. Ekonomi, tillväxt

Picture. Seychellerna. Ekonomi, tillväxt, 1970=100%, 1970-2016

Seychellerna. Ekonomi, strukturera

Seychellerna. Ekonomi, strukturera, %, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Jordbruk9.77.55.84.52.72.0
Industrin3.03.56.114.011.29.8
Byggverksamhet3.43.32.25.15.42.7
Handel32.735.341.118.628.123.1
Transport3.84.44.114.312.820.5
Tjänster47.345.940.743.439.941.8

Picture. Seychellerna. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Seychellerna. Ekonomi, kvalitet

Seychellerna. Ekonomi, per capita, $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Bruttonationalprodukt425.02 686.06 306.09 203.010 612.015 217.0
Jordbruk35.0169.3282.6350.2239.9256.9
Industrin10.978.8296.21 088.41 003.41 248.8

Picture. Seychellerna. Ekonomi, kvalitet, 1970-2016

Seychellerna. Internationell handel

Seychellerna. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016
indikator197019801990200020102016
Export0.0170.0890.280.590.841.2
Import0.0190.130.300.611.11.4
Nät export-0.0022-0.039-0.019-0.024-0.21-0.26

Picture. Seychellerna. Internationell handel, miljarder $, 1970-2016

Seychellerna. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn23.112.4
Resursbaserad ekonomi66.018.0
Lågteknologisk tillverkning1.911.0
Medelteknologisk tillverkning6.452.4
Högteknologisk tillverkning0.974.5
m.fl.1.61.7

Seychellerna. Ekonomi, perspektiv

Picture. Seychellerna. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir