Ekonomi

Sydsudan. Ekonomi, 2011-2016

Sydsudan. Ekonomi, storlek

Sydsudan. Ekonomi, storlek, miljarder $, 2011-2016
indikator20112016
Bruttonationalprodukt17.86.5
Bruttonationalinkomst24.16.7
Bruttoförädlingsvärde17.66.4

Picture. Sydsudan. Ekonomi, andel, %, 2011-2016

Sydsudan. Ekonomi, tillväxt

Picture. Sydsudan. Ekonomi, tillväxt, 2011=100%, 2011-2016

Sydsudan. Ekonomi, strukturera

Sydsudan. Ekonomi, strukturera, %, 2011-2016
indikator20112016
Jordbruk4.54.1
Industrin57.433.8
Byggverksamhet4.76.0
Handel6.510.9
Transport4.710.2
Tjänster22.235.0

Picture. Sydsudan. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Sydsudan. Ekonomi, kvalitet

Sydsudan. Ekonomi, per capita, $, 2011-2016
indikator20112016
Bruttonationalprodukt1 703.0534.0
Jordbruk76.521.7
Industrin969.0177.7

Picture. Sydsudan. Ekonomi, kvalitet, 2011-2016

Sydsudan. Internationell handel

Sydsudan. Internationell handel, miljarder $, 2011-2016
indikator20112016
Export11.81.9
Import5.01.3
Nät export6.80.58

Picture. Sydsudan. Internationell handel, miljarder $, 2011-2016

Sydsudan. Ekonomi, perspektiv

Picture. Sydsudan. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir