Ekonomi

Östtimor. Ekonomi, 1990-2016

Östtimor. Ekonomi, storlek

Östtimor. Ekonomi, storlek, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt0.210.454.02.7
Bruttonationalinkomst0.250.463.32.1
Bruttoförädlingsvärde0.210.453.92.7

Picture. Östtimor. Ekonomi, andel, %, 1990-2016

Östtimor. Ekonomi, tillväxt

Picture. Östtimor. Ekonomi, tillväxt, 1990=100%, 1990-2016

Östtimor. Ekonomi, strukturera

Östtimor. Ekonomi, strukturera, %, 1990-2016
indikator1990200020102016
Jordbruk20.122.54.87.0
Industrin35.020.678.162.6
Byggverksamhet14.29.61.86.6
Handel6.720.04.15.3
Transport5.95.71.92.4
Tjänster18.121.59.316.1

Picture. Östtimor. Ekonomi, strukturera, %, 2016

Östtimor. Ekonomi, kvalitet

Östtimor. Ekonomi, per capita, $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Bruttonationalprodukt278.0519.03 604.02 131.0
Jordbruk57.3117.0171.7149.3
Industrin99.7107.32 775.11 329.3

Picture. Östtimor. Ekonomi, kvalitet, 1990-2016

Östtimor. Internationell handel

Östtimor. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016
indikator1990200020102016
Export0.0770.174.01.7
Import0.350.752.01.4
Nät export-0.27-0.582.00.28

Picture. Östtimor. Internationell handel, miljarder $, 1990-2016

Östtimor. Internationell handel, strukturera, %, 2016
indikator Export Import
Primära sektorn91.815.5
Resursbaserad ekonomi1.442.6
Lågteknologisk tillverkning1.210.4
Medelteknologisk tillverkning2.621.4
Högteknologisk tillverkning1.78.0
m.fl.1.32.1

Östtimor. Ekonomi, perspektiv

Picture. Östtimor. Ekonomi, perspektiv

© Ivan Kushnir